T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 

Valilikler


manyas
 
 

 Bulunduğunuz Yer: Kaymakamlık  >>   Bağlı Birimler  >>   İlçe Müftülüğü

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.


Kurumun Adı MANYAS İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Adresi Çarşı Mahallesi Maltepe Caddesi no : 22/A 1047 MANYAS/BALIKESİR
Tel 266 8181071
Faks 266 8182647
Tarihçesi  
İlçe Müftülüğü, 1948 yılında kurulmuştur. 1969 yılına kadar ilçe içerisinde
çeşitli yerlerde faaliyetlerini gösteren Müftülük, 1969-1991 yılları arasında Merkez
Çarşı Camii avlusunda bulunan Merkez Kur'an Kursu binasında, 1991 yılından bu yana 
da hazineye ait Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisli Merkez Çarşı Camii yanı Manyas
fırın üstündeki binasında hizmetlerini sürdürmektedir.
Yerleşim-Mülkiyet  Kurumumuz, ikinci ve üçünkü katı Hazineye ait olan binanın ikinci katında bulunmakta-
dır. Müftülük hizmet katı; 1 Makam odası, 1 Memur odası, 1 Vaiz odası, 1 Sekreter
odası ile 1 Toplantı salonundan, üçüncü katı ise Müftülük personeline tahsisli iki
adet hojmandan ibarettir.
Personel Durumu Müftü 1, Vaiz 1, Kuran Kursu Öğreticisi 2, İmam-Hatip 59, Müezzin-Kayyım 3,
Veri Haz. Ve K.İşl. 1, Memur 1, Şoför 1, Hizmetli 1, Vekil İmam-Hatip 1
Toplam = 71
Personel İhtiyacı İlçe merkesinde 1 Müezzin-Kayyım Kadrosu münhal bulunmaktadır.
Çalışma Alanları 1. İslam dinin itikad, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işlerini yürütmek,
2. Vaaz, hutbe, konferans ve benzeri faaliyetler ile her türlü basın yayın vasıtalarından
yararlanarak cami içinde ve dışında toplumu dini konularda aydınlatmak; müftünün
de en az haftada bir defa vaaz edeceği şekilde üçer aylık vaaz ve irşat programları
hazırlamak.
3. Vaaz ve hutbe konularını tespit etmek ve gerektiğinde hutbe metinleri hazırlamak,
4. Müftülük hizmetleri için ihtiyaç duyulan bina ve tesislerin yapımını sağlamak, bunları
yönetmek, temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak ve denetlemek,
5- Kur’an kursları ile öğrenci yurt ve pansiyonlarının açılış, eğitim ve öğretim işlerini ve 
diğer işlemlerini yürütmek, bu yerleri yönetmek ve denetlemek,
6- Hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
7- İl müftülükleri için cami ve mescit gibi dini yapı alanlarına ilişkin imar planlarında ve 
değişikliklerinde ilgili mercilere görüş bildirmek,
8- İmar mevzuatına uygun olmak şartıyla, il, ilçe ve kasabalarda inşa edilecek camiler 
için izin vermek; cami yaptıracak hakiki veya hükmî şahıslara yol göstermek, yardımcı
olmak ve kıble tespitini yapmak,
9- Cami ve mescitlerin ibadete açılış beratlarını vermek ve hakikî veya hükmî şahısların 
mülkiyetinde bulunan bütün cami ve  mescitleri yönetmek ve denetlemek,
10- Dini soruları yazılı veya sözlü olarak cevaplandırmak,
11- Ramazan ayı ile diğer dini gün ve geceler için mukabeleler ve özel programlar 
hazırlamak ve uygulamak,
12- İhtida edecekler için ihtida merasimi yapmak ve ihtida belgesi vermek,
13- Medenî Kanuna göre akdedilen nikâhtan sonra olmak üzere, isteyenlere
 evlenmenin dinî merasimini icra etmek,
14- Başkanlık yayınları ile Başkanlıkça satışı uygun görülen diğer yayınların tanıtım,
dağıtım ve satışı ile ilgili işleri yürütmek ve yayın
15- Personelin kadro, atama, nakil, sicil, emeklilik ve diğer özlük işlemlerini yürütmek,
16- Tahakkuk, tediye ve mali işlerle ilgili hizmetleri yürütmek,
17- Müftülük giriş ve çıkışlarının kontrolünü sağlamak; yangın ve sabotaja 
karşı güvenlik tedbirlerini tedbirler ile diğer koruyucu almak; sivil savunma ile ilgili 
18- Demirbaş eşya ile diğer araç ve gereçlerin bakım, onarım, koruma, kullanım ve 
terkini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
19- Camilerin temizliği, bakımı, onarımı, çevre tanzimi ve teberrükât eşyası ile ilgili 
hizmetleri yürütmek,
20- Cami ziyaretlerinin İslâm adabına ve caminin emniyetine uygun bir şekilde 
yapılmasını sağlamak; camilerin avlu ve müştemilatında islami kurallara uymayan 
ibadetin huzurunu ihlal eden her türlü davranışı, satıcılık, dilencilik gibi cemaatı rahatsız 
edici faaliyetleri ve görüntü, ses ve çevre kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almak,
21- Camilerde toplanacak yardımlar konusunda yardım toplama mevzuatına 
ve Başkanlık talimatlarına göre hareket etmek,
22- Mahalli basını takip etmek ve gereğini yapmak,
23- Müftülük çalışma programının hazırlanmasını sağlamak ve uygulanmasını 
takip etmek; istatistikî bilgileri derlemek; görev alanı ile ilgili konularda araştırmalar 
yapmak,
24- Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.SELAM


Kaymakam İBRAHİM GENCER

Haber ve Duyurular
 
   


   

0 266 818 10 03- 0 266 818 10 93 Fax: 0 266 818 13 81
Hükümet Caddesi, 10470 / Manyas